فیلم آموزشی دروس مهندسی| وارد شوید

آموزش مقاومت مصالح

دوره آموزشی مقاومت مصالح به صورت بسیار ساده و روان

 

به نام خدا و سلات خدمت دوستان عزیز علاقه مند به آموزش مقاومت مصالح ، در این آموزشها من سعی کردم مباحث درس مقاومت مصالح را با جزئیات کامل و به صورت بسیار ساده و روان آموزش بدهم تا دوستان عزیزی که علاقه مند به یادگیری درس مقاومت مصالح هستند، به کمک این آموزش مطالب را به طور کامل یا بگیرند.

آموزش مقاومت مصالح

آموزش مقاومت مصالح

دوستان عزیز دراین آموزش  سعی شده است برای یادگیری هرچه بهتر عزیزان بعد از هر مطلب یا قسمت آموزشی  مثال یا مثالهای مختلفی حل بشه تا دومستان عزیز در یادگیری مطالب مشکلی نداشته باشند.

هدف ما در این آموزش و تمام آموزشهای سایت تدریس ۲۰ این است مطالب را به بهترین شیوه ممکن یاد بگیرید و با مشاهده آموزشهای سایت تدریس ۲۰  واقعا نیازی به هیچ جزوه یا فیلم آموزشی نداشته باشید. 

آمو زش استاتیک

آمو زش استاتیک

دوستان عزیز زیاد بودن زمان بعضی از آموزشها به خاطر حل مثالهای مختلف برای فهم بهتر مطالب است. در ضمن ما سعی کردیم آموزشها طوری باشه که در حین نگاه کردن آموزشها خسته نشوید.

سر فصل های مقاومت مصالح
آموزش پیچش

مدت زمان آموزش:

۱۹۰ دقیقه

آموزش پیچش

مدت زمان آموزش:

۲۵۰ دقیقه

آموزش تنش و کرنش

مدت زمان آموزش:

۳۲۰ دقیقه

آموزش تنش و کرنش

مدت زمان آموزش:

۲۱۵ دقیقه

آموزش تنش برشی در تیرها ع

مدت زمان آموزش:

۳۲۳ دقیقه

آموزش خمش قسمت دوم

مدت زمان آموزش:

۲۴۴ دقیقه

آموزش خمش

مدت زمان آموزش:

۱۷۵ دقیقه

رفتن به بالای صفحه