فیلم آموزشی دروس مهندسی | وارد شوید | ثبت نام کنید

آموزش مکانیک سیالات

آموزش مکانیک سیالات به صورت بسیار ساده و روان

در آموزش مکانیک سیالات من سعی کردم مباحث و مطالب مربوط به مکانیک سیالات را با جزئیات کامل و صورت بسیار ساده و روان آموزش بدهم تا دوستان عزیزی که علاقه مند به یادگیری درس مکانیک سیالات هستند، این درس را به طور کامل یاد بگیرند.

آموزش مکانیک سیالات

دوستان عزیز در این آموزش  برای یادگیری هر چه بهتر شما عزیزان سعی شده است بعد از هر مطلب یا قسمت آموزشی مثال یا مثالهای مختلفی حل بشه تا مطالب را به راحتی متوجه بشوید.

اهداف ما در تمام آموزش های سایت تدریس ۲۰  : 

یاد گیری مطالب به بهترین شیوه ممکن 

عدم احساس نیاز به هیچ جزوه آموزشی یا فیلم آموزشی

آموزش ریاضیات عمومی

دوستان عزیز زیاد بودن زمان بعضی از فیلم ها به خاطر حل مثالهای مختلف برای یادگیری بهتر مطالب است. در ضمن ما سعی کردیم آموزشها طوری باشه در حین آموزشها واقعا خسته نشوید.

قسمت اول آموزش مفاهیم جریان سیال و معادلات بنیادی

مدت زمان آموزش:

۲۵۵ دقیقه

استاتیک سیالات قسمت دوم

مدت زمان آموزش:

۳۴۵ دقیقه

مدت زمان آموزش:

۲۷۵ دقیقه

مدت زمان آموزش:

۲۶۳ دقیقه

مدت زمان آموزش:

۱۵۵ دقیقه

مدت زمان آموزش:

۱۴۸ دقیقه

آموزش مفاهیم جریان سیال و معادلات بنیادی قسمت سوم

مدت زمان آموزش:

۳۰۰ دقیقه

آموزش مفاهیم جریان سیال و معادلات بنیادی قسمت دوم

مدت زمان آموزش:

۲۶۵ دقیقه

مدت زمان آموزش:

۱۹۲ دقیقه