Shopping Cart

Email: ghaedi236@gmail.com

Con: 09177707699

کدهای تخفیف محصولات تدریس ۲۰

دوستان عزیزم سلام

امیدوارم با ارائه آموزشهای بسیار با کیفیت دروس مهندسی کمکی در جهت یادگیری هرچه بهتر و بیشتر دروس مهندسی کرده باشم.

برای استفاده بهتر و بیشتر دوستان عزیز از آموزشهای سایت تدریس ۲۰ کدهای تخفیف زیر در نظر گرفته شده است.

برای تمامی خریدهای مابین ۲۰۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزارتومان شامل ۵ درصد تخفیف میشوند

برای تمامی خریدهای مابین ۵۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون تومان شامل ۱۰ درصد تخفیف میشوند

برای تمامی خریدهای مابین ۱ میلیون تومان تا دو میلیون تومان شامل ۱۵ درصد تخفیف میشوند

برای تمامی خریدهای مابین دو میلیون تومان تا ۳ میلیون و پانصد هزار تومان شامل ۲۵ درصد تخفیف میشوند