فیلم آموزشی دروس مهندسی | وارد شوید | ثبت نام کنید

کد تخفیف

سلام دوستان عزیزم

امیدوارم با آموزش دروس مهندسی بتوانم کمکی در جهت یادگیری هر چه بهتر دروس مهندسی کرده باشم.

برای استفاده بهتر دوستان از آموزش های دروس مهندسی کد های تخفیف زیر در نظر گرفته شده است.

 

کد تخفیف ۵۰۰۰(پنج هزار) برای خریدهای مابین ۳۰ هزارتومان تا ۴۰ هزارتومان

کد تخفیف ۷۰۰۰(هفت هزار) برای خریدهای مابین ۴۰ هزارتومان تا ۵۰ هزارتومان

کد تخفیف ۱۰۰۰۰(ده هزار) برای خریدهای مابین ۵۰ هزارتومان تا ۶۵ هزارتومان

کد تخفیف ۱۵۰۰۰(پانزده هزار) برای خریدهای مابین ۶۵ هزارتومان تا ۸۰ هزارتومان

کد تخفیف ۲۰۰۰۰(بیست هزار) برای خریدهای مابین ۸۰ هزارتومان تا ۱۰۰ هزارتومان

کد تخفیف ۲۵۰۰۰(بیست و پنج هزار) برای خریدهای مابین ۱۰۰ هزارتومان تا ۱۳۰ هزارتومان

کد تخفیف ۳۰۰۰۰(سی هزار) برای خریدهای مابین ۱۳۰ هزارتومان تا ۱۵۰ هزارتومان

 

فیلم آموزشی استفاده از کدهای تخفیف